ผู้อำนวยการ 

ติดต่อเรา


โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
หมู่ที่ 10  บ้านผาแตก  ต.เวียงพางคำ  อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 57130
โทร : 053-731007 โทรสาร : 053733287