เชิญชวนร่วมสมัครคัดเลือก “ไมค์ทองคำ 6 ” และ “ไมค์ทองคำเด็ก 2 " ลงชื่อสมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในเวลาราชการเท่านั้น

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม2560 และเชิญชวนคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560