โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Fri, 21 Sep 2018 16:44:36 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=186 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1537523076.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

1537523076
ภาพรวมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=185 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1536810579.jpg

ภาพรวมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

1536810579
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=184 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1536810307.jpg

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

1536810307
วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยผู้อำนวยการคเณศ พงศ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายอาเซียนศึกษา http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=183 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1534758424.jpg

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายอาเซียนศึกษา โดยบรูณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานกล่ 1534758424 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 โดยสโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=182 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1534758057.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 โดยสโมสรไลออนส์แม่สาย เชียงราย ภาค 310-เอ2 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่ 1534758057 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=181 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1534757145.jpg

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแข่งขันโครงการมหกรรมรวมพลเยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สาย ครั้งที่ 2 ระดับมัธยม 1534757145 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=180 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1533877562.jpg

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561

1533877562
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=179 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1533868852.jpg

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

1533868852
จัดการประชุม สภากาแฟประชาคมแม่สาย http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=178 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1533629733.jpg

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดการประชุม สภากาแฟประชาคมแม่สาย โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กรต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน ในอำเภอแม่สายเข้าร่วมประชุม

1533629733
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ทำพิธีเปิดงาน asean day http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=177 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1533606224.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม วัน ASEAN DAY สืบสานภาษาไทย ก้าวไกลเศรษฐกิจ ผูกมิตรอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างวันอาเซียนและวันภาษาไทย ประจำปีการศึ 1533606224