โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Fri, 17 Nov 2017 16:14:27 ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้อง Resource center โครงการ MP โดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องศูนย์ต่างๆของโครงการ MP http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510909888.jpg

ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ณ ห้อง Resource center โครงการ MP โดยมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเยี่ยมชมห้องศูนย์ต่างๆของโครงการ MP 17 พฤศจิกายน 2560

1510909888
กิจกรรม คลินิกสัญจรกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 5 จัดโดย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510909611.jpg

กิจกรรม คลินิกสัญจรกฎหมายสู่โรงเรียน ครั้งที่ 5 จัดโดย สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1510909611
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ได้มาส่งครูพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี ครูคนใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=79 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510553110.jpg

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ที่ได้มาส่งครูพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี ครูคนใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1510553110
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=75 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510225297.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนควรวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

1510225297
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8,10 และ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม,โรงเรียนพานพิทยาคม,โรงเรี http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=73 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510191023.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8,10 และ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม,โรงเรียนพานพิทยาคม, 1510191023 นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำครูใหม่ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=72 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1510190781.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน แนะนำครูใหม่ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 6 พ.ย. 2560

1510190781
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 พฤศจิกายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=71 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1509954024.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ Multilingual Program ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 6 พฤศจิกายน 2560

1509954024
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะญี่ปุ่นจาก Hyogo Prefectural International High School ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พฤศจิกายา 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=70 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1509953653.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะญี่ปุ่นจาก Hyogo Prefectural International High School ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 5 พฤศจิกายา 2560

1509953653
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานกลุ่ม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "สุดถิ่นไทยเกมส์" ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 พฤศจิกายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=69 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1509950663.jpg

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานกลุ่ม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "สุดถิ่นไทยเกมส์" ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 4 พฤศจิกายน 2560

1509950663
นายประเสริฐ อำพรไพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=68 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1509937628.jpg

นายประเสริฐ อำพรไพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมกับกล่าวพูดคุยพบปะผู้ปกครองนักเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ได้พบปะกับผู้ปกครองนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค 1509937628