โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Tue, 22 Jan 2019 14:21:38 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=224 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1548141620.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทิงวิทยาคม

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 12.40 น. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทิงวิทยาคม ที่ได้มาศึกษาดูงาน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

1548141620
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=223 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1547799919.jpg

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1547799919
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้จัดพิธี วันครู ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอแม่สายเข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=221 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1547690943.jpg

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้จัดพิธี วันครู ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตอำเภอแม่สายเข้าร่วมพิธีกว่า 800 คน 16 มกราคม 2562

1547690943
ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=220 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1547522748.jpg

ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี

วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ไปศึกษาดูงานการจัดการการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนอาชีพเพื่อรองรับหลักสูตรโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพ 1547522748 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบจมอุทิศ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=218 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1546596145.jpg

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเบจมอุทิศ

วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบจมอุทิศ จังหวัดเพชรบรี ที่ได้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมก 1546596145 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=217 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1546177846.jpg

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

1546177846
กิจกรรม พัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=216 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1546177748.jpg

กิจกรรม พัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2561

1546177748
กิจกรรม "วันคริตส์มาส" Merry Christmas And Happy New Year 2019 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=215 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1545715481.jpg

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม "วันคริตส์มาส" Merry Christmas And Happy New Year 2019 ประจำปีการศึกษา 2561

1545715481
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรจาก โรงเรียยนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=213 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1545295763.jpg

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรจาก โรงเรียยนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่้ได้มาศึกษาดูงานการจัดการการศึกษา

1545295763
การแข่งขันกีฬานักเรียน สุดถิ่นไทยเกมส์ 2018 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=212 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1545011507.jpg

การแข่งขันกีฬานักเรียน สุดถิ่นไทยเกมส์ 2018 ณ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

1545011507