โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Wed, 13 Mar 2019 08:18:28 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=243 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1552439908.jpg

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1552439908
ครูและผู้บริหารเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบ้านสันบุญเรือง และ ผู้อำนวยการบ้านแม่ลากเนินทอง http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=241 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551862779.jpg

ครูและผู้บริหารเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบ้านสันบุญเรือง และ ผู้อำนวยการบ้านแม่ลากเนินทอง

1551862779
ครูและผู้บริหารเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต อำพล บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=240 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551862342.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน ว่าที่ร้อยตรีอำพล บุญศรี จากใจครูและผู้บริหาร โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1551862342
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=239 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551170168.jpg

ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ยินดีต้อนรับ ครูใหม่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ สาขาวิชาการเงินการบัญชี

1551170168
พีธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=238 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551168560.jpg

พีธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช

1551168560
กิจกรรม ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ 14 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=237 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551168456.jpg

กิจกรรม ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ 14

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ"

 

1551168456
มอบเกียรติบัตร รางวัล การประแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=236 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1550656185.jpg

มอบเกียรติบัตร รางวัล การประแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

มอบเกียรติบัตร นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ จากสถาบัน NARIT (สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชน)ให้กับทางโรงเรียน

1550656185 ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ทุกท่าน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=235 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1550656069.jpg

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการใหม่ทุกท่าน

ทางโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์แสดงความยินดีกับครูและรองผู้อำนวยการที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 7 ท่าน

1550656069
พิธีลงนามสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=234 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1550204091.jpg

พิธีลงนามสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

พิธีลงนามสัญญาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ โครงการห้องเรียนอาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศา 1550204091 ต้อนรับผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียน สพม เขต 7 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=233 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1549850512.jpg

ต้อนรับผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียน สพม เขต 7

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรีโดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่
คณะผู้บริหารส 1549850512