โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Mon, 13 May 2019 12:12:15 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=251 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1557724334.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร 1557724334 อบรมผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=250 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1557653809.jpg

อบรมผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรเตรียมครู ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน"

1557653809
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=249 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1557463095.jpg

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรม "ร้อยดวงใจสักการะพระเจ้าพรหมมหาราช บวงสรวงพระธาตุดอยเวา"

1557463095
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=248 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1557213673.jpg

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562

1557213673
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=247 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1557213481.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในส่วน 1557213481 ต้อนรับคณะญี่ปุ่น IIFF http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=246 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1555914551.jpg

ต้อนรับคณะญี่ปุ่น IIFF

วันที่ 12 เมษายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะญี่ปุ่นมูลนิธิ IIFF จากประเทศญี่ปุ่น

1555914551
รายงานตัว/มอบตัวนักเรียนใหม่ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=245 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1555037760.jpg

วันที่ 8 เมษายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับรายงานตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่

1555037760
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=244 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1554209621.jpg

พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

1554209621
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=243 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1552439908.jpg

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่ 12 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1552439908
ครูและผู้บริหารเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบ้านสันบุญเรือง และ ผู้อำนวยการบ้านแม่ลากเนินทอง http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=241 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1551862779.jpg

ครูและผู้บริหารเดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการบ้านสันบุญเรือง และ ผู้อำนวยการบ้านแม่ลากเนินทอง

1551862779