โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Thu, 14 Sep 2017 19:30:53 พิธีอำลานักเรียนของครูเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 14 กันยายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505375252.jpg

พิธีอำลานักเรียนของครูเกษียณอายุราชการและการแสดงมุทิตาจิตของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 14 กันยายน 2560

1505375252
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครู ชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505374939.jpg

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินครู ชำนาญการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1505374939
ครูอินทุ์สุดา สอ้าง กล่าวอำลานักเรียน ม.1 เนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505374292.jpg

ครูอินทุ์สุดา สอ้าง กล่าวอำลานักเรียน ม.1 เนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี 12 กันยายน 2560

1505374292
กิจกรรมแจกรางวัล การจับหางบัตรงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กันยายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=47 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505123208.jpg

กิจกรรมแจกรางวัล การจับหางบัตรงานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 8 วันที่ 11 กันยายน 2560

1505123208
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Amath) 11 กันยายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=46 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505116494.jpg

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (Amath) 11 กันยายน 2560

1505116494
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการแข่งขัน Singing Contest 2017 วันที่ 11 กันยายน 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1505115916.jpg

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการแข่งขัน Singing Contest 2017 วันที่ 11 กันยายน 2560

1505115916
กิจกรรม มปศ วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่8 2560 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1504922685.jpg

กิจกรรม มปศ วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่8 2560

1504922685
รับการนิเทศติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1504574554.jpg รับการนิเทศติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 4 กันยายน 2560 1504574554 กิจกรรม MPS Singing Contest 2017 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=40 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1504574378.jpg กิจกรรม MPS Singing Contest 2017 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1 กันยายน 2560 1504574378 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=39 http://www.maesai.ac.th/icon/news_1504574043.jpg โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมดาวรุ่งมุ้งสู่รั้วมหาวิทยาลัย (ติวGAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2 กันยายน 2560 1504574043