โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.maesai.ac.th Sat, 10 Nov 2018 11:14:50 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=199 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1541823290.jpg

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

1541823290
ต้อนรับครูใหม่สาระภาษาต่างประเทศ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=198 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1541751786.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ให้การต้อนรับครูคนใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและคณะครูที่มาส่ง ย้ายมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

1541751786
คุณครูณัฐญา ศรีรินยา กล่าวอำลานักเรียนในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดน่าน และ กล่าวแนะนำครูที่มาปฏิบัติราชการใหม่ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=197 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1540977044.jpg

คุณครูณัฐญา ศรีรินยา กล่าวอำลานักเรียนในโอกาสได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดน่าน และ กล่าวแนะนำครูที่มาปฏิบัติราชการใหม่

1540977044
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=196 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1540976792.jpg

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1540976792
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=195 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1540268143.jpg

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประุชุมพระเจ้าพรหมมหาราชหลังที่ว่าการอำเภอแม่สาย วันที่ 23 ตุลาคม 2561

  1540268143 ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=194 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1538443434.jpg

ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 2561

1538443434
วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดอบรมการทำ logbook ให้แก่คณะครู http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=192 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1538130523.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดอบรมการทำ logbook ให้แก่คณะครู

1538130523
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 27 กันยายน 2561 http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=190 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1538130186.jpg

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัดอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและสื่อ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ 27 กันยายน 2561

1538130186
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=189 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1538033576.jpg

การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปลูกฝั่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1538033576
พิธียกเสาเอกอาคาร 318 ล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ http://www.maesai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=188 http://www.maesai.ac.th/http://www.maesai.ac.th/icon/news_1538033436.jpg

พิธียกเสาเอกอาคาร 318 ล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

1538033436