ชื่อ - นามสกุล :นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :direct@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา