ชื่อ - นามสกุล :นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :takkapong@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :