ชื่อ - นามสกุล :นายธีรยุทธ ผจญมาร
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :teerayut@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :