ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพลอยนภัส สามนาย
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่สำนักงานห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :ploynapas@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
หน้าที่ในกลุ่ม :