ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปราญชลี สุดตา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :pranchalee@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :