ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :035731007
Email :surasak@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :