ชื่อ - นามสกุล :นางเกศวิมล ปิจดี
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053731007
Email :kedwimon@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :