ชื่อ - นามสกุล :นางอัมพวัน แก้วศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :053731007
Email :ampawan@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :