ชื่อ - นามสกุล :นายกระจ่าง หลักคำ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :krajang@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :