ชื่อ - นามสกุล :นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน