ชื่อ - นามสกุล :นางอัมพวัน แก้วศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :