ชื่อ - นามสกุล :นายเศรษฐกิจ บุญเกิด
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :setthakit@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระพลศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :