ชื่อ - นามสกุล :นายมงคลชัย คนชม
ตำแหน่ง :รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :mongkolchai@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :