ชื่อ - นามสกุล :นายนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูผู้่ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :