ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ ทัญญาสัก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :