ชื่อ - นามสกุล :นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :pongpun@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :