ชื่อ - นามสกุล :นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผู้ช่วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :97 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
Telephone :
Email :surachet@maesai.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :