หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วันที่ 20-22 กรกฎาคม 26561 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ การเรียน โดย ครู หมอ พ่อแม่ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพวัยรุ่นและเยาวชนไทย ณ หอประชุมเทิดไท้ฯโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
โดย : charin
อ่าน : 1380
จันทร์ ที่ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

July 20-22, 26561 Mae Sai Prasit School The training course on caring for children with emotional problems, learning by teachers, parents, and children under the Thai youth and youth development project at the Temple of Wisdom Hall at Mae Sai Prasit School.

See more