โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารวิชาการ (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 11 ครั้ง

17

ก.พ.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เปิดอ่าน 15 ครั้ง

04

ก.พ.

ใบสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 136 ครั้ง

31

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เปิดอ่าน 128 ครั้ง

31

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 21 ครั้ง

31

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (รอบที่ 2)

เปิดอ่าน 14 ครั้ง

23

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เปิดอ่าน 28 ครั้ง

23

ม.ค.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารบรรณ

เปิดอ่าน 25 ครั้ง

21

ม.ค.

เรื่องยกเลิกประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 97 ครั้ง

21

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)

เปิดอ่าน 76 ครั้ง

21

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)

เปิดอ่าน 76 ครั้ง

07

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 433 ครั้ง

07

ม.ค.

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 120 ครั้ง

23

ธ.ค.

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม (โควต้า)

เปิดอ่าน 113 ครั้ง

23

ธ.ค.

แบบสอบถามเพื่อการติดตามผลการใช้หลักสูตรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

เปิดอ่าน 48 ครั้ง

14

ธ.ค.

ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การโรงเรียนเดิมที่มีศักยะภาพเหมาะสม (โคต้า)ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 148 ครั้ง

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย
เรียนดี มีอนามัย น้ำใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

| วีดีโอกิจกรรม

   วารสารโรงเรียน   

ข่าวเชียงราย / ข่าวเทศกาล-กิจกรรม / ตำแหน่งงานเชียงราย