โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศกิจกรรมวันเกียรติยศ หัวใจสีแดง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 , เปิดอ่าน 503 ครั้ง

บรรยากาศกิจกรรมวันเกียรติยศ หัวใจสีแดง สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย ปีการศึกษา 2563 ณ สนามเชียงรายฮิลล์ เอฟซี ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย

 

รูปภาพเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)