โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 426 ครั้ง

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยผู้อำนวยการ ปราโมทย์ นพวงศ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับครูที่เลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)