โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย กล่าวอำลา คณะครูและนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 , เปิดอ่าน 478 ครั้ง

ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย กล่าวอำลา คณะครูและนักเรียน ในโอกาสที่ได้ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คี หนองอ้อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)