โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2564 , เปิดอ่าน 417 ครั้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 งานสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2563 สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย สนามสอบวัดวิเชตร์มณี ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)