โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนหน้าเสาธงครั้งแรกในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและหมวกกันน็อคให้กับคณะครูและนักเรียนที่เป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 581 ครั้ง

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาแม่สาย ร่วมกับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

มอบเกียรติบัตรและหมวกกันน็อคให้กับคณะครูและนักเรียนที่เป็นต้นแบบการสวมหมวกกันน็อค

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)