โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนหน้าเสาธงครั้งแรกในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและหมวกกันน็อคให้กับคณะครูและนักเรียนที่เป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาแม่สาย ร่วมกับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

มอบเกียรติบัตรและหมวกกันน็อคให้กับคณะครูและนักเรียนที่เป็นต้นแบบการสวมหมวกกันน็อค

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)