โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนบ้านแม่คี หนองอ้อ สพป.เชียงราย เขต 3 นำโดยผู้อำนวยการกฤษณา ปาเปาอ้าย ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เกี่ยวกับ Google For Education

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564 , เปิดอ่าน 383 ครั้ง

โรงเรียนบ้านแม่คี หนองอ้อ สพป.เชียงราย เขต 3 นำโดยผู้อำนวยการกฤษณา ปาเปาอ้าย ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เกี่ยวกับ Google For Education

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)