โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีทำขวัญเสาเอก ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดมคลุมลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 321 ครั้ง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ร่วมประกอบพิธีทำขวัญเสาเอก ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูปโดมคลุมลานเข้าแถวหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)