โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 671 ครั้ง

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมเทิดไท้ มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพฐ.เชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)