โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร "ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประปีการศึกษา ๒๕๖๔" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 , เปิดอ่าน 248 ครั้ง

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตร "ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประปีการศึกษา ๒๕๖๔" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ และครูผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)