โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การอบรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่อการจราจร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง
71 รูปภาพUpdated ประมาณหนึ่งวันที่แล้ว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารเพื่อการจราจร หลักสูตรสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือ

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)