โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 168 ครั้ง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)