โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 182 ครั้ง

วันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๕ มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)