โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๖

เมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 , เปิดอ่าน 162 ครั้ง

วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕ รองผู้อำนวยการ นายภูมรินทร์ สีกา ครูมัฆนา ธิกันทา และ ครูทยากร ภัทรกรเดชาสกุล ตัวแทนคณะครูโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี ๒๕๖๕ ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)