โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙ (ไฟเซอร์ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น) เข็มที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 1417 ครั้ง

นักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้ารับวัคซีนโควิด ๑๙ (ไฟเซอร์ฝาสีม่วง เข็มกระตุ้น) เข็มที่ ๓ วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โดมอนุสรณ์หน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ บริการฉีดวัคซีน โดย โรงพยาบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)