โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายเทวิน กระธง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 139 ครั้ง

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๖๕๖ นายเทวิน กระธง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโรงเรียน ณ สนามอาคารโดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)