โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการมอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 756 ครั้ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายมงคลชัย คนชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์มอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "แม่สายเกมส์" ให้กับนักกีฬา

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)