โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีเปิดหมุ่บ้านชาติพันธุ์และกลุ่มอาเซียน

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 589 ครั้ง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยนายปราโมทย์ นพวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีพิธีเปิดหมุ่บ้านชาติพันธุ์และกุ่มอาเซียน ในงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เป็นประธาน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)