โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 109 ครั้ง

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ณ หอประชุมซงโค โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)