โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมทบทวนความรู้ภาษาไทย (TGAT 2 และ A - LEVEL) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

กิจกรรมทบทวนความรู้ภาษาไทย (TGAT 2 และ A - LEVEL) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5700411236676557/5700396503344697/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)