โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)ในงาน BSK 100 เอแม็ท ครอสเวิร์ด อักษรไขว้ ชาเล้นจ์ 2022 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 103 ครั้ง
วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมแข่งขันการต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม)ในงาน BSK 100 เอแม็ท ครอสเวิร์ด อักษรไขว้ ชาเล้นจ์ 2022
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิงฝ้าย สามหลวง ชั้น ม. 2/10 และนางสาวพิม สามหลวง ชั้น ม. 3/10 ครูผู้ฝึกสอน นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
โดยได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
นางสาวพิชาพร แก้วอี่ ชั้น ม. 5/3 และนางสาวจินดารัตน์ คำปั่น ชั้น ม. 5/5 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอิงครัตน์ วัฒนะอรุณรัตน์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)