โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 88 ครั้ง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวลินดา ชุมภูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เป็นประธานนำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้าร่วมถวายพวงมาลา และ
ถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)