โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวลินดา ชุมภูศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เป็นประธานนำกล่าวคำสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ในพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และ
ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เข้าร่วมถวายพวงมาลา และ
ถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)