โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนชลราษฎรอำรุงศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)