โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 534 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)