โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีทำบุญอาคารหลังใหม่ อาคาร 8

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 545 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ร่วมทำบุญอาคารหลังใหม่อาคาร 8

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)