โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุงศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 543 ครั้ง

วันที่ 10 มกราคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)