โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน speech

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 481 ครั้ง

มอบเกียรติบัตรนักเรียน ห้องเรียนพหุภาษาที่ได้เข้าแข่งขัน การแข่งขัน speech ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อม และการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัด สตูล

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)