โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ติว O - NET ม.6

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 112 ครั้ง

วันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมติวสอบเตรียมความพร้อมในเข้าสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O - NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)