โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 278 ครั้ง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)